Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-08, 13:17
archiwalne
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

W ramach priorytetu rozwoju turystyki i krajoznawstwa zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) działalność turystyczno – krajoznawczą w Województwie,

2) rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej Województwa,

3) promowanie walorów turystycznych regionu,

4) ratownictwo i ochrona turystów w regionie.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji publicznego zadania Województwaw zakresie turystyki i krajoznawstwa należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: https://opolskie.engo.org.pl

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 29.01.2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 150 lub pok. 151, ul. Piastowska 14 w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, w siedzibie przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Data wydarzenia: od 2018-01-08 do 2018-01-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ratownictwo
  • rekreacja
  • turystyka, podróże