Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” - II edycja

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-09, 16:25
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2018 roku pn. „Mecenat Małopolski”. Najbliższy termin składania ofert mija 4 czerwca 2018 r.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1) rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące i tworzące warunki, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, jak i z uznanym dorobkiem;
2) ułatwiające integrację artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
3) polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwiające ich prezentowanie;
4) utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
5) zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
6) promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
7) tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności; upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP (w tym związane z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)[1].

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2018 r., a kończyć nie wcześniej niż 30.04.2018 r. i nie później niż 31.12.2018 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:
a) w ramach I naboru – 31.01.2018 r. o godz. 16.00,
b) w ramach II naboru – 04.06.2018 r. o godz.16.00.*

*Oferty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną w I naborze konkursu pn. „Mecenat Małopolski”, a nie otrzymają dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, mogą uczestniczyć w II naborze konkursu bez ponownego składania oferty, pod warunkiem, że:
1) oferent złoży oświadczenie o udziale oferty w II naborze konkursu w terminie do 04.06.2018 r., godz.16.00,
2) wszystkie wymagane dokumenty i załączniki do oferty oraz informacje zawarte w formularzu oferty są aktualne na dzień składania oświadczenia Liczy się data wpływu oferty lub oświadczenia do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2018-05-09 do 2018-06-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • historia
  • kultura
  • sztuka