Przejdź do treści głównej

PO WER pomoże taniej wynająć mieszkanie osobom w trudnej sytuacji - konkurs dla jst

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-12-28, 21:00
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na przetestowanie innowacyjnego sposobu zapewnienia dostępu do tańszych mieszkań na wynajem. Konkurs będzie realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-017/18 w temacie Społeczne Agencje Najmu, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Istotą całej koncepcji jest idea Społecznych Agencji Najmu (SAN). Jest to włączenie mieszkań prywatnych przeznaczonych na wynajem w realizację społecznych programów mieszkaniowych, w celu zwiększenia dostępności mieszkań dla osób lub rodzin wymagających borykających się z problemami lokalowymi. SAN jest społecznym pośrednikiem najmu pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub na jego wynajęcie za stawkę czynszu rynkowego.

Usługi SAN nie są świadczone dla zysku, a ich oferta obejmie osoby  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (społecznej i materialnej), która ma bezpośredni wpływ na ich złą sytuację mieszkaniową, np. osoby bezdomne, niepełnosprawne czy cierpiące na zaburzenia psychiczne. Dla takich klientów, SAN pomoże nie tylko w wynajmie mieszkania ale też zapewni pomoc psychologiczną, prawną, w poszukiwaniu pracy czy też usługi asystenta.

Tak zaprojektowana usługa najmu opłaca się wszystkim uczestnikom rynku. Dla lokatorów opłaty za wynajem będą bowiem nieco niższe niż stawki rynkowe, a równocześnie SAN zapewnia właścicielom mieszkań ciągłość i pewność opłat oraz gwarantuje pokrycie ewentualnych napraw związanych z użytkowaniem mieszkania.

Model funkcjonowania Społecznych Agencji Najmu w Polsce powstał w ramach projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”.

Celem tego konkursu jest upowszechnienie i  opracowania zasad funkcjonowania wypracowanego modelu SAN w Polsce. Przetestowanie SAN w skali ogólnopolskiej przyczyni się do zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego, w tym mieszkaniowego, dzięki powiązaniu polityki mieszkaniowej z polityką społeczną.
 

Informacje o naborze

Kto może składać wnioski?
W niniejszym konkursie o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na skalowanie innowacji społecznej - modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97,00 %.
Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursowej.

Miejsce składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl). O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków
Pierwszą rundę niniejszego konkursu rozpoczynamy 15 lutego 2018 r. i od tego dnia rozpoczyna się proces naboru wniosków, a kończymy 14 kwietnia 2018 r. Informacje na temat kolejnych rund zawarto w Regulaminie konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi
Pytania można kierować na adres e-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Data wydarzenia: od 2018-02-15 do 2018-04-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • innowacje
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • problemy mieszkaniowe
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • współpraca z administracją