Przejdź do treści głównej

Gdańsk. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych - regranting

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-12, 16:00
archiwalne
Prezydenta Miasta Gdańska ogłosił się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku w zakresie regrantingu. Oferty należy składać do 9 stycznia 2018 r.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)

Konkursy na mikrodoatcje zwane dalej Funduszami obejmują obszary:

11) Edukacji, oświaty i wychowania:
a) Gdański Fundusz Młodego Gdańszczanina – w zakresie:

 • inicjatyw młodzieżowych,
 • edukacji nieformalnej,
 • wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Gdański Fundusz Senioralny;

21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:
a) Gdański Fundusz Sąsiedzki – w zakresie:

 • obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym,
 • prowadzenia dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku,
 • wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 9 stycznia 2018 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gdańska
Data wydarzenia: od 2017-12-12 do 2018-01-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • dzieci
 • edukacja
 • integracja społeczna
 • młodzież
 • oświata
 • polityka społeczna
 • regranting
 • rozwój lokalny
 • wychowanie