Przejdź do treści głównej

Katowice. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-12, 12:51
archiwalne
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi, będących mieszkańcami Katowic”. Oferty należy składać do 3 stycznia 2018 r.

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi łącznie: 361 350,00 zł, w tym:
- na 2018 r.: 120 450,00 zł, - na 2019 r.: 120 450,00 zł, - na 2020 r.: 120 450,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w formie dotacji zaangażowane dla organizacji pozarządowych wyniosły:
w roku 2016 - 0,00 zł*,
w roku 2017 - 0,00 zł .
** Zadanie realizowane było zarówno w roku bieżącym, jak i w latach poprzednich na podstawie odrębnych przepisów – ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2016 – 77 353,00 zł. W roku 2017 – 69 060,00 zł (stan na 30.09.2017 r.).

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Oferty wraz z załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) oraz złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. nr 1 (parter) w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godziny 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. nr 1 (parter) w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Katowice
Data wydarzenia: od 2017-12-12 do 2018-01-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • kobiety
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy