Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-07, 14:01
archiwalne
Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2017 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć kwotę 440.000 zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Rodzaj wspieranego zadania:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

 • organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji niekomercyjnych,
 • zapewnienia dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym,
 • wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,
 • wspierania wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,
 • wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych,
 • wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
 • promowanie działalności historycznej oraz dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Data wydarzenia: od 2017-12-07 do 2017-12-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • animacja
 • edukacja kulturalna
 • kultura
 • sztuka
 • tradycja