Przejdź do treści głównej

Konkurs MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-07, 11:10
archiwalne
Ministerstwo Sportu i TurystykiNarodowego. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

PRIORYTETY ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:
Zadanie 1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski
Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
Zadanie 3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki
Zadanie 4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych Priorytety zadań na 2018 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku.

Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 r. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2016 poz. 1300).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego). Termin składania ofert upływa w dniu 3 stycznia 2018 roku. Oferty nie złożone w terminie zostaną odrzucane ze względów formalnych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: od 2017-12-07 do 2018-01-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rekreacja
  • turystyka, podróże