Przejdź do treści głównej

Pomorskie. Poznaj warunki konkursu w 2018 r. na wspracie zawodowe osób młodych. PO WER

autor(ka): Maciej Recki
2017-12-06, 12:32
archiwalne
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku planuje ogłosić kolejny konkurs w 2018 r. na dofinansowanie projektów wspierających zawodowo osoby młode (do 29 r.ż.), pozostające bez pracy.

Kryteria na dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich (PO WER) projektów skierowanych do osób młodych, pozostających bez pracy, można przejżeć w dokumencie "Roczny Plan Działania".

Ustalone są w nim nie tylko kryteria wyboru projektów na dany rok jego obowiązywania, ale również zasady naboru wniosków: trybu wyboru projektów (konkursowy, pozakonkursowy), preferowanych form wsparcia dla uczestników (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, planowanych do osiągnięcia efektów wskazanych we wskaźnikach, szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz elementów konkursów.

Dokument można pobrać ze strony:

wup.gdansk.pl


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, woj. Pomorskie
Data wydarzenia: od 2017-12-06 do 2018-01-31
Organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Adres:

Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, woj. Pomorskie

Tel.:

58 32 61 807/822

E-mail:

efs@wup.gdansk.pl

Www:

http://www.wup.gdansk.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • młodzież
  • rozwój zawodowy