Przejdź do treści głównej

Gorzów Wlkp. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - centrum integracji społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-06, 11:09
archiwalne
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej. Oferty należy składać do 22 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., w tym:

 
Nr zadania
Nazwa zadania
Liczba uczestników CIS w ujęciu miesięcznym
Liczba pracowników
1.
Przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo - remontowej

15 osób
nie więcej niż 5 osób
2.
Przygotowanie zawodowe dla grupy opieki nad osobą zależną

15 osób
nie więcej niż 5 osób
 

Uwaga: Na każde z dwóch powyższych zadań należy złożyć oddzielną ofertę. Jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną lub dwie oferty.

Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.

Ofertę w wersji papierowej wraz załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie CIS, zadanie nr …” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 22 grudnia 2017 r. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
Data wydarzenia: od 2017-12-06 do 2017-12-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • aktywizacja zawodowa
  • integracja społeczna
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka