Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Organizacja i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Prusa

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-05, 10:25
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Prusa. Oferty należy składać do 27 grudnia 2017 r.

Zadanie polegać ma na:
organizacji i prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej Prusa dla mieszkańców Wrocławia, a w szczególności mieszkańców Osiedla Ołbin.

Działalność Centrum powinna obejmować szereg działań kulturalno – edukacyjnych , a także doradczych skierowanych głównie do dorosłych mieszkańców osiedla Ołbin, jak również pozostałych mieszkańców Wrocławia, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów, m.in:
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla lokalnych inicjatyw prospołecznych zgłaszanych przez mieszkańców;
- organizację spotkań/ warsztatów/ wykładów z zakresu odpowiedzialności społecznej, konsumenckiej, ekonomii społecznej oraz ekologii;
- prowadzenie warsztatów kompetencyjnych wspierających rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców Ołbina;
- organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży z lokalnych przedszkoli i szkół w zakresie patriotyzmu lokalnego;
- prowadzenie Biblioteki Sąsiedzkiej: tworzenie atrakcyjnego zbioru bibliotecznego poprzez zbiórki książek oraz zachęcanie mieszkańców do wspólnego tworzenia biblioteki i dzielenia się własnymi zasobami książek i czasopism; prowadzenie wydarzeń zachęcających do udziału w inicjatywie i promujących rozwój czytelnictwa;
- wykorzystanie w działalności Centrum technologii multimedialnych oraz mediów elektronicznych np. portali społecznościowych, min. do promocji osiedla i działalności Centrum;
- organizowanie wspólnego uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych na terenie Wrocławia, w tym propagowanie idei uczestnictwa w kulturze oraz ułatwianie dostępu do informacji kulturalnej dzięki dostarczaniu ofert kulturalnych, informatorów oraz kalendarzy wydarzeń, organizacja wspólnych wyjść do muzeów, teatrów, spacerów z przewodnikiem itp. mających na celu poprawienie więzi społecznych i międzypokoleniowych, ale również postawy obywatelskiej i dumy z zasobów oferowanych przez miasto.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2017-12-05 do 2017-12-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • aktywność obywatelska
 • dzieci
 • edukacja
 • edukacja obywatelska
 • kultura i sztuka
 • młodzież
 • partycypacja
 • rozwój lokalny
 • seniorzy
 • wspólnoty i społeczności lokalne