Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-04, 16:59
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferty należy składać do 18 grudnia 2017 r.

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Rodzaj zadania

1. Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla co najmniej 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

2. Zadanie powinno być realizowane przez podmiot, który dysponuje odpowiednią bazą lokalową (wyposażone w meble i sprzęty pracownie, gabinety, pomieszczenie świetlicowe – stosowne do prowadzonych zajęć, sanitariaty, zaplecze kuchenne, brak barier architektonicznych) oraz dysponuje wykwalifikowaną i posiadającą doświadczenie kadrą.

3.Zadanie powinno polegać na świadczeniu usług w ramach zajęć indywidualnych lub zespołowych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

4. Zakres usług świadczonych w klubie samopomocy podmiot prowadzący powinien uzgodnić z wojewodą.

5. Zadanie powinno być realizowane przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godzin dziennie.

6. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie: do dnia 18 grudnia 2017 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2017-12-04 do 2017-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • chorzy
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna