Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-04, 16:55
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferty należy składać d0 18 grudnia 2017 r.

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Rodzaj zadania.

1. Prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy (śds) dla łącznie co najmniej 143 osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Gminy Miasta Toruń.

2. Prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy (śds) powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), które określa sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tryb kierowania i przyjmowania do domów, kwalifikacje osób świadczących usługi, standardy usług świadczonych przez domy, termin dostosowania domów do wymaganych standardów.

3. Uczestnikom powinien być zapewniony co najmniej jeden posiłek dziennie.

4. Usługi świadczone w ośrodku wsparcia powinny odbywać się w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

5. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie: do dnia 18 grudnia 2017roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2017-12-04 do 2017-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • chorzy
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna