Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-04, 16:45
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferty należy składać do 18 grudnia 2017 r.

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Rodzaj zadania

  1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, we wszystkie dni tygodnia.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być pełnione przez osoby, które spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji, stażu pracy oraz przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
  3. Zadanie powinno być realizowane w oparciu o indywidualne potrzeby klienta określone przez lekarza specjalistę i pracownika socjalnego i zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
  4. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie:do dnia 18 grudnia 2017 roku do godz. 15.00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2017-12-04 do 2017-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • integracja społeczna
  • ochrona zdrowia
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna