Przejdź do treści głównej

Łódź. Trwa konkurs dotacyjny: Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-01, 17:31
archiwalne
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Oferty należy składać do 11 grudnia 2017 r.

Zakres konkursu:

1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach.

2. Realizacja programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji.

3. Realizacja programu osłonowego pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”.

4. Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”.

5. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy.

6. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.

7. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji.

8. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

9. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 11 grudnia 2017 r.

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) oraz pod nr tel. 42 638-47-38, 42 685-43-42.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Data wydarzenia: od 2017-12-01 do 2017-12-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby bezdomne
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • wyrównywanie szans