Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-01, 14:21
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2018 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 27 grudnia 2017 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2018 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1.600.000 złotych.

Ogłoszony konkurs ma na celu popularyzację sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w województwie małopolskim, a także zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo naszego regionu, jak najlepszych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania:

1) Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2005 i młodszych (Igrzyska Dzieci – ID), dla uczniów z roczników 2002 – 2004 (Igrzyska Młodzieży Szkolnej – IMS), dla uczniów z roczników 1998 i młodszych (Licealiada Młodzieży - LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS, i LM:

a) Igrzyska Dzieci - do kwoty 80.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);

b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - do kwoty 70.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);

c) Licealiada Młodzieży - do kwoty 70.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);

d) Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i LM - do kwoty 20.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

2) Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - do kwoty 500.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

3) Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski oraz ich udział w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - do kwoty 710.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

4) Małopolska Kadra w sportach zimowych (zadanie obejmuje realizację dodatkowego ponadklubowego szkolenia sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży z województwa małopolskiego w kategorii wiekowej juniora młodszego i juniora, w sportach: biathlon, narciarstwo klasyczne, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, snowboard i saneczkarstwo) - do kwoty 150.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 lutego 2018 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2018 roku

Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2017 roku.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków - parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2018 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – tytuł zadania: np. „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-12-01 do 2017-12-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • młodzież
  • sport, wypoczynek