Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wyłonienie operatora zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-01, 12:38
archiwalne
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2018 roku. Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r.

RODZAJ ZADANIA: Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 50 000 zł.

Celem zadania jest realizacja zadań przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec odmienności, a także przyczyniających się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców województwa podlaskiego.

Celem otwartego konkursu jest wyłonienie operatora, który opracuje i przeprowadzi konkurs, zwany także regrantingiem, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Operator wybrany w konkursie, przy współpracy z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, będzie odpowiedzialny za realizację zadania, w szczególności za:
1) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:
a) regulaminu konkursu, zawierającego warunki i kryteria wyboru realizatorów projektu;
b) regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej (zastrzega się możliwość uczestnictwa co najmniej jednego pracownika Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pracach komisji konkursowej);
c) wzorów ofert oraz umowy;
d) sposobu sprawozdania z realizacji projektów;

Termin składania ofert:

29 listopada 2017 r. – 20 grudnia 2017 r. – termin składania ofert w systemie elektronicznym witkac.pl

29 listopada 2017 r. – 21 grudnia 2017 r. – termin dostarczenia Potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Data wydarzenia: od 2017-12-01 do 2017-12-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • antydyskryminacja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • prawa obywatela
  • regranting
  • równość