Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-30, 12:11
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji. Oferty należy składać do 18 grudnia 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Nazwa zadania.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2018 roku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

Rodzaj zadania.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w 2018 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem działania punkt konsultacyjnego będzie:

  • umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji projektu rewitalizacji pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”,
  • zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu z osobami zaangażowanymi w proces rewitalizacji na obszarze rewitalizacji,
  • zbieranie opinii i wniosków mieszkańców nt. rewitalizacji przestrzeni publicznej Alei Wojska Polskiego oraz zagospodarowania i funkcjonowania kwartałów w sąsiedztwie Alei, itp.
  • ciągła kampania promocyjno-informacyjna na temat organizowanych wydarzeń, spotkań, konsultacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2017-11-30 do 2017-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • miasto
  • rewitalizacja
  • rozwój lokalny
  • ruchy miejskie
  • wspólnoty i społeczności lokalne