Przejdź do treści głównej

Konkurs MSZ: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-30, 10:28
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. Oferty należy składać do 29 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna

Celem konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2018 r. jest budowanie silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej poprzez:

 1. dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek;
 2. promowanie wiedzy na temat Polski, w tym jej historii, kultury, nauki, gospodarki i społeczeństwa;
 3. wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach dyplomacji publicznej, m.in. historii, nauki, innowacyjności, nauczania języka polskiego jako obcego;
 4. podkreślanie wkładu historycznego Polski w rozwój kultury i tożsamości europejskiej;
 5. przeciwdziałanie wadliwym kodom pamięci (i negatywnym stereotypom dot. Polski i Polaków) w życiu publicznym innych państw, zwłaszcza w zagranicznych środkach masowego przekazu;
 6. podkreślanie, że Polska jest państwem tolerancyjnym i bezpiecznym, a społeczeństwo polskie jest przywiązane do wartości demokratycznych, wolnościowych, szanujące tradycje własne i innych społeczeństw;
 7. podkreślanie zaangażowania Polski i Polaków w obronę wartości uniwersalnych:
 8. inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami Polski i państw Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji w obrębie priorytetów dyplomacji publicznej - wzmacnianie więzi społecznych, w tym nawiązujących do wspólnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

4 807 000,00 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077) oraz niepubliczne szkoły wyższe.

Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-11-30 do 2017-12-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • historia
 • integracja europejska
 • partnerstwa międzynarodowe
 • polityka międzynarodowa
 • promocja Polski
 • współpraca międzynarodowa