Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie i animacje Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-22, 12:44
archiwalne
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku. Oferta należy składać do 14 grudnia 2017 r.

Cel konkursu

1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Celem realizacji konkursu jest zwiększenie udziału podmiotów sfery publicznej i społecznej w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa poprzez prowadzenie i animację Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego.

Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego tworzyć będzie 13, współpracujących ze sobą Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych (DPD):

 1. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Bolesławcu,
 2. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Górze,
 3. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Jeleniej Górze,
 4. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Kłodzku,
 5. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Legnicy,
 6. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Lubaniu,
 7. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Lubinie,
 8. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Miliczu,
 9. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Wałbrzychu,
 10. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Wołowie,
 11. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich,
 12. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Zgorzelcu,
 13. Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Żmigrodzie.

Nie przewiduje się możliwości tworzenia filii/oddziałów poszczególnych DPD.

Zadaniem każdego Dolnośląskiego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych będzie:

 1. wsparcie doradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo obywatelskie z zakresu: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi, a instytucjami publicznymi podczas doradztw stacjonarnych i mobilnych,
 2. promocja DPD oraz Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego,
 3. wspieranie i promowanie międzysektorowych partnerstw realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 4. zorganizowanie i przeprowadzenie jednego szkolenia/warsztatu dla organizacji pozarządowych.

Oferty należy składać do 14.12.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3-5, parter

50-413 Wrocław,

z dopiskiem na kopercie „Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Konkurs na DSDP”

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Data wydarzenia: od 2017-11-22 do 2017-12-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • organizacje wspierające
 • prawo
 • wspieranie organizacji