Przejdź do treści głównej

Interreg Południowy Bałtyk: kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-20, 09:50
archiwalne
Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 grudnia br.

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

 • zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego - projekty muszą realizować jeden z wybranych celów: promocja zrównoważonej turystyki lub rozwój zielonych technologii
  /oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowegoobszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/;
   
 • rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego” transportu
  /oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/;
   
 • rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe
  /oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/.

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu Południowy Bałtyk.

Decyzję, które projekty otrzymają dofinansowanie, Komitet Monitorujący podejmie na posiedzeniu 24-25 kwietnia 2018 r.
 

UWAGA:

Nabór jest zamknięty dla:

 • osi priorytetowej 1. (działanie 1.1. i 1.2) Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku; ­

oraz

 • osi priorytetowej 5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu.

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych.
W ramach Ministerstwa Rozwoju informacji o programie udzielają: Michał Korczak, e-mail: oraz Magdalena Włodarczyk, e-mail: .


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-11-13 do 2017-12-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • Sieć otwartych innowacji ~Xavery 21.11.2017, 03:07 Jak jesteś właścicielem mikro przedsiębiorstwa, to wiadomo, że nie stać cię na wielkie szaleństwa finansowe, żeby kupić potrzebne ci do firmy technologie, ale można starać się o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Przemysłu. Mają tam taki projekt - https://siecotwartychinnowacji.pl/o-projekcie/ ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • integracja europejska
 • komunikacja, transport
 • kultura
 • ochrona przyrody
 • rynek pracy
 • współpraca międzynarodowa