Przejdź do treści głównej

Konkurs na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w HUMAN SMART CITIES

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-14, 21:45
archiwalne
Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (staż/ praktyka/ jednostronna wymiana pracowników) dla przedstawicieli miast, których fiszka projektowa została wybrana do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Kryteria wyboru projektów określono w regulaminie konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • podmioty ekonomii społecznej
 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%. Alokacja na konkurs wynosi: 2 500 000 zł.

Niezbędne dokumenty:

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu!

Informacja o zmianie regulaminu konkursu (DOC 50 KB) z dnia 11.12.2017 r.

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) - wersja obowiązująca od dnia 11.12.2017 r.
Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - - wersja obowiązująca od dnia 11.12.2017 r.

Załączniki:

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu można składać od 11 do 18 grudnia 2017 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Termin i miejsce składania wniosków

od 11.12.2017 do 31.12.2017

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-926 Warszawa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w I kwartale 2018 r.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Data wydarzenia: od 2017-12-11 do 2017-12-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze strukturalne
 • inicjatywy oddolne
 • integracja europejska
 • miasto
 • rozwój regionalny
 • współpraca międzynarodowa