Przejdź do treści głównej

Trwa konkurs na działania charytatywne: „Burzymy ściany między nami – jesteśmy tacy sami”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-14, 14:22
archiwalne
Aquanet SA ogłosiła konkurs na działania charytatywne pod tytułem: „Burzymy ściany między nami – jesteśmy tacy sami”. W konkursie mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, działające na obszarze świadczenia usług przez Aquanet w zakresie objętym tematyką konkursu. Wnioski można składać do 20 listopada 2017 r.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pożytku publicznego (dalej: „Organizacje”), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie świadczenia usług przez Aquanet (tj.: Miasta i Gminy: Poznań, Swarzędz, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Kórnik, Brodnica, Pobiedziska, Skoki).

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  • posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego, poświadczonego aktualnym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie działalności z opisem planowanych działań realizujących temat Konkursu i przedstawieniem harmonogramu jego realizacji z planowanym terminem jego zakończenia.
  • w przypadku korzystania z dofinansowania działalności w ramach poprzednich konkursów organizowanych przez Aquanet – złożenie sprawozdania z realizacji takiego projektu konkursowego, jeżeli zgodnie z harmonogramem powinien być zakończony w dniu składania wniosku.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami, tj. aktualny odpis z KRS oraz statut Organizacji, należy nadsyłać lub dostarczyć w kopertach do 20.11.2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: AQUANET SA Biuro Zarządu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, z dopiskiem „KONKURS: Burzymy ściany między nami – jesteśmy tacy sami”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Aquanet: Konkurs


Źródło: Aquanet SA
Data wydarzenia: od 2017-11-14 do 2017-11-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność, filantropia
  • działalność charytatywna
  • edukacja
  • równość