Przejdź do treści głównej

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+"

archiwalne
Termin naboru ofert na zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+" został przedłużony do 4 grudnia 2017 r.

Celem zamówienia jest dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności w ramach projektu „Konsultacje +” .

Projekt „Konsultacje+” jest realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 31.03.2018 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Głównym celem projektu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, opublikowanym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich >>>

Oferty można składać do 4 grudnia 2017 r.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: http://pozytek.gov.pl/Ewaluacja,projektu,4014.html
Data wydarzenia: od 2017-11-08 do 2017-12-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ewaluacja
  • partycypacja
  • współpraca z administracją