Przejdź do treści głównej

Łódź. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-06, 17:36
archiwalne
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Łodzi w 2018 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oferty należy składać do 24 listopada 2017 r.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2018 roku.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.

Każda organizacja pozarządowa składa jedną ofertę. Oferta dotyczy prowadzenia maksymalnie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferta nie dotyczy konkretnej lokalizacji, a jedynie wskazuje, ile takich punktów organizacja jest w stanie prowadzić.

Oferty w zamkniętych kopertach, organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w konkursie składa osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 19.00.

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę za dania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Data wydarzenia: od 2017-11-06 do 2017-11-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie