Przejdź do treści głównej

Przewodnik po programie Erasmus+ 2018 i zaproszenie do składania wniosków

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-02, 09:48
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała, że Komisja Europejska opublikowała przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 i zaproszenie do składania wniosków. 2,7 mld euro – to więcej niż kiedykolwiek – środków przeznaczonych na projekty dotyczące kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Organizacje, które chciałyby ubiegać się w 2018 r. o dofinansowanie z programu Erasmus+ mogą już zacząć przygotowywać wnioski o dotacje.

Tegoroczny budżet programu Erasmus+ wzrósł o 200 mln euro w porównaniu z 2017 r., co oznacza wzrost o 8 proc.

Najważniejsze zmiany w porównaniu z rokiem 2017:

  • dodatkowe możliwości dla studentów biorących udział w programie Erasmus+ w zakresie odbywania staży mających na celu zdobywanie umiejętności cyfrowych,
  • inicjatywa ErasmusPro wspierająca długoterminowe staże zagraniczne osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach odpowiednich projektów w zakresie mobilności,
  • nowa forma partnerstwa dotyczącego wymian szkolnych w ramach partnerstw strategicznych, aby ułatwić szkołom dostęp do projektów współpracy,
  • przywrócenie sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych,
  • doprecyzowanie zasad finansowania w odniesieniu do większości działań.

Podobnie jak w 2016 i 2017 r., w przewodniku po programie na 2018 r. szczególny nacisk położono na promowanie projektów wspierających włączenie społeczne (zwłaszcza uchodźców i imigrantów), a także zapobieganie radykalizacji postaw.

Przewodnik po Programie 2018

Zaproszenie do składania wniosków na 2018 rok


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja europejska
  • rynek pracy
  • współpraca międzynarodowa