Przejdź do treści głównej

Stypendium im. Bogny Olszewskiej

autor(ka): Marta Maliszewska
2017-10-24, 08:52
archiwalne
Na zdjęciu sportretowana jest Bogna Olszewska podczas oprowadzania w Muzeum.
Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej Bogny Olszewskiej, aktywistki społecznej zawodowo związanej z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kontynuując jej misję rodzina, przyjaciele z Fundacji Nieograniczona i pracownicy Muzeum powołują stypendium, którego benificjentkami i beneficjentami będą młode osoby zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem. Zgłoszenia do końca grudnia.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej. Kontynuując misję Bogny Olszewskiej rodzina, przyjaciele i pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powołują stypendium, którego benificjentkami i beneficjentami będą młode osoby zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem.

Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach. Na program stypendium będzie się składał trzymiesięczny staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne Muzeum.

W ramach stypendium zostaną również pokryte koszty pobytu i utrzymania beneficjentki/a w Warszawie oraz koszty realizacji zaproponowanego działania. W pierwszej edycji stypendium zostanie przyznane jednej osobie. W rozstrzygnięciu konkursu oraz tworzeniu programu stażowego Fundację Nieograniczona i Muzeum Sztuki Nowoczesnej wspierają przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji Otwarte Drzwi, Fundacji SYNAPSIS, Grupy Artystów Głuchych, Grupy Pedagogiki i Animacji Praga Północ, TR Warszawa.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgłoszenia można wysyłać do dnia 31.12.2017 pod adres: lub poprzez formularz Google: https://goo.gl/forms/1EutwpbbaUlayx4K2

Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej

Fundacja Nieograniczona działa na rzecz edukacji i dialogu społecznego, wyrównywania szans oraz upowszechniania wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie czy zawodowo, mniejszości seksualnych i etnicznych. Prowadzi działania na rzecz poszanowania praw i swobód obywatelskich, różnorodności i tolerancji. Wspiera idee społeczne, które czynią nasz świat lepszym miejscem do życia. Fundacja Nieograniczona stoi zawsze po stronie miłości. www.nieograniczona.org

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum to ludzie: artyści, zespół oraz publiczność. Pragniemy być użyteczni, traktujemy sztukę jako narzędzie komunikacji, poznawania i rozumienia świata. Dzieło sztuki w Muzeum nie służy wyłącznie kontemplacji, używamy go, ucząc się społecznej odpowiedzialności, dialogu, krytycznego myślenia i wpływania na rzeczywistość, w której żyjemy. Językiem zaangażowania Muzeum we współczesność są wystawy, publikacje, programy edukacyjne i badawcze. Budowana przez nas kolekcja sztuki współczesnej jest zapisem dynamicznych zjawisk i procesów, zachodzących lokalnie i globalnie. Tworzymy przestrzeń spotkań, wzajemnej inspiracji i refleksji, wychodząc poza obszar sztuki, lecz zawsze znajdujących w niej swoje źródło. Muzeum związane jest z Warszawą, jej historią i mieszkańcami, a jednocześnie aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym w Polsce i na świecie.

www.artmuseum.pl

Rada Programowa Fundacja Kultury Bez Barier

Fundacja Kultury Bez Barier już od prawie 10 lat podejmuje działania na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi (niewidomym i niesłyszącym). Przygotowujemy audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących do filmów, spektakli teatralnych oraz wystaw. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje, które służą budowaniu społeczeństwa otwartego, świadomego, gotowego przełamywać stereotypy i burzyć bariery. Marzenie o dostępności spełnia się na naszych oczach, każdego dnia, przez kolejne projekty. www.kulturabezbarier.org

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego. Od ponad 20 lat wspiera osoby wykluczone społecznie w przezwyciężaniu ich problemów – dotychczas udzieliła pomocy ponad 70 tys. osób: dzieciom i młodzieży, osobom z niepełnosprawnością, doświadczającym bezdomności, bezrobocia, biedy, borykającym się z problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Prowadzi 15 ośrodków - w każdym z nich wypracowuje nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej. www.otwartedrzwi.pl

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat zmienia świat dla ludzi z autyzmem. Jest liderem wśród polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z autyzmem. Prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej 2 roku życia, działalności szkoleniowej oraz opracowywaniu modelowych rozwiązań i ich upowszechnianiu. Rocznie opieką obejmuje ponad 650 rodzin: od niemowląt po osoby dorosłe. www.synapsis.org.pl

Grupa Artystów Głuchych

GAG jest grupą nieformalną, grupą artystyczną skupiającą ok. 20 pasjonatów sztuki – artystów głuchych, słabosłyszących, których łączy wspólna pasja i życie w Świecie Ciszy. Łączy nas miłość do sztuki, podobne myślenie artystyczne i chęć wzajemnej współpracy, realizowania wspólnej pasji, jaką jest sztuka, rozumiana jako poszukiwanie własnego konsekwentnego języka sztuki. Grupa jest zorientowana na organizację profesjonalnych wystaw, plenerów i wydarzeń kulturalnych z udziałem członków grupy GAG, by móc dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. www.gag.art.pl

Grupa Pedagogiki i Animacji Praga Północ

Stowarzyszenie GPAS Praga Północ, istniejące od lat 90., jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych zawiązanych przez ludzi dostrzegających niewystarczalność rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dzieciom ze środowisk najbardziej wykluczanych i marginalizowanych społecznie. Swoje działania prowadzimy poza lokalem, bezpośrednio na ulicy, podwórku, bramie, klatce schodowej oraz w przestrzeni społecznej miasta. Nasza praca opiera się przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu i wypracowywaniu dobrej, partnerskiej relacji z dzieckiem. Jesteśmy pedagogami którzy wychowują ulicę! www.gpaspraga.org.pl

TR Warszawa

Misją TR Warszawa jest tworzenie współczesnego języka teatralnego, nowatorskich form artystycznego wyrazu i innowacyjnych technik aktorskich, reżyserskich i dramaturgicznych. Celem teatru jest poszerzanie przestrzeni dialogu społecznego poprzez poruszanie tematów tabu i prezentowanie różnorodnych, przełamujących stereotypy punktów widzenia i sposobów interpretacji rzeczywistości. TR Warszawa kładzie szczególny nacisk na edukację artystyczną oraz na likwidowanie barier w dostępie do sztuki dla różnych grup społecznych. www.trwarszawa.pl


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszaiwe
Data wydarzenia: od 2017-10-23 do 2017-12-31
Organizator:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Adres:

Pańska 3, 00-124 Warszawa,

Tel.:

+48 22 596 40 10

E-mail:

info@artmuseum.pl

Www:

https://artmuseum.pl/pl 

Organizator:

Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej

Adres:

Władysława Broniewskiego 7 lok. 10, 87-100 Toruń, woj. KP

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • sztuka