Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie ogrzewalni oraz realizowanie pakietu interwencyjnego dla osób bezdomnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-06, 12:49
archiwalne
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ogrzewalni oraz realizowanie pakietu interwencyjnego dla osób bezdomnych na terenie gminy Wrocław. Oferty należy składać do 25 października 2017 r.

Zadanie polegać ma na:
• udzielaniu doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych (w okresie jesienno-zimowym) poprzez zapewnienie pobytu w ogrzanym pomieszczeniu (ogrzewalni) osobom bezdomnym, potrzebującym krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem oraz świadczenie usług wsparcia interwencyjnego dla osób bezdomnych – w miejscu ich przebywania na terenie Miasta Wrocław,
• prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych również w okresie nieprowadzenia ogrzewalni.

Podmiot realizujący zadanie będzie zobowiązany do:
1. Udzielenia bezpłatnego schronienia dla jednocześnie max 100 osób bezdomnych poprzez zapewnienie miejsca w ogrzewalni na terenie Gminy Wrocław.
2. Zapewnienia schronienia, o którym mowa w pkt 1 w sposób ciągły, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
3. Zapewnienia możliwości przygotowania gorącego napoju, poprzez udostępnienie wody oraz czajników elektrycznych lub kuchenki mogącej służyć do zagotowania wody.
4. Udostępnienia krzeseł lub materacy do siedzenia. UWAGA: Ogrzewalnia nie ma obowiązku udostępniania miejsc noclegowych.
5. Utrzymania w pomieszczeniach temperatury co najmniej 20 st. C.
6. Udostępnienia możliwości korzystania z sanitariatu.
7. Współpracy z:
a) Policją,
b) Strażą Miejską,
c) Pogotowiem Ratunkowym,
d) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców,
e) Organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne,
f) Innymi podmiotami mogącymi działać w obszarze szeroko rozumianej bezdomności.
8. Przyjmowania do placówki wszystkich osób uprawnionych bez względu na rasę, wyznanie religijne, przekonania lub poglądy polityczne, orientację seksualną, wiek oraz niepełnosprawność i zapewnienie możliwości pobytu nie naruszającego wolności sumienia i wyznania.
9. Udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat możliwości wsparcia dla osób bezdomnych w ogrzewalni i w innych placówkach świadczących pomoc bezdomnym na terenie Gminy Wrocław.
10. Świadczenia usług wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania na terenie Miasta Wrocław, w sposób określony przez Oferenta, co może polegać przykładowo na wsparciu osób wykluczonych bezpośrednio na ulicy przez mobilne zespoły specjalistów lub kierowaniu (informowaniu), transporcie osób bezdomnych do placówek zapewniających nocleg, posiłek lub schronienie na terenie Miasta.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2017-10-06 do 2017-10-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby bezdomne
  • polityka społeczna