Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-06, 11:31
archiwalne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 i 2018 pn.: „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin”. Oferty należy składać do 20 października 2017 r.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programu wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję), mających na celu m.in.:

  • wsparcie w utrzymaniu abstynencji / zapobieganie nawrotom choroby,
  • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
  • rozwój osobisty,
  • aktywizację zawodową.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu w terminie do dnia 20 października 2017 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-10-06 do 2017-10-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • rodziny