Przejdź do treści głównej

Budowa odpornej gospodarki: Regiony skorzystają z nowego wsparcia UE

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-02, 21:58
archiwalne
Pod koniec września 2017 r. regiony zostały zaproszone do składania wniosków o udział w dwóch projektach pilotażowych Komisji. Regiony, które zostaną wybrane, będą mogły skorzystać z dostosowanego do ich potrzeb wsparcia finansowego i doradczego przy przekształcaniu ich gospodarek i modernizacji przemysłu.

W lipcu 2017 r. Komisja przedstawiła dwa projekty pilotażowe. Projekty te mają w dalszym ciągu pomagać regionom Europy w inwestowaniu w te niszowe dziedziny, w których są one konkurencyjne (proces inteligentnej specjalizacji), i generować potrzebne innowacje, odporność i wzrost gospodarczy niezbędne do wykorzystania możliwości płynących z globalizacji.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Regiony muszą przeprowadzić pięć kroków, aby zacząć korzystać z łańcucha wartości w zglobalizowanej gospodarce – wprowadzić innowacje, digitalizację i dekarbonizację, rozwijać umiejętności pracowników oraz przełamać bariery inwestycyjne. Projekty pilotażowe, które dziś uruchamiamy, pokazują, że UE jest gotowa pomagać swoim regionom na każdym etapie tych działań.

Inteligentna specjalizacja została wprowadzona w 2014 r. do wszystkich regionalnych programów polityki. Poprawiła ona sposób, w jaki regiony opracowują swoje strategie innowacji poprzez ścisłe włączenie w ten proces lokalnych przedsiębiorstw i naukowców. Projekty pilotażowe korzystają z tych pozytywnych doświadczeń. 29 września ogłoszono dwa zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:

Zaproszenie 1: wsparcie dostosowane do potrzeb regionów stojących w obliczu przemian przemysłowych

Niektóre regiony ponoszą jedynie koszty globalizacji, nie czerpiąc z niej żadnych korzyści. To regiony, które często są narażone na znaczną utratę miejsc pracy i mogą odczuwać negatywne skutki braku odpowiednich umiejętności pracowników, wysokiego kosztu pracy i deindustrializacji.

Regiony zmagające się z tymi wyzwaniami mogą złożyć wniosek, aby skorzystać z następującego wsparcia:

1) Pomoc dostosowana do potrzeb udzielana przez ekspertów z Komisji zgrupowanych w zespołach „regionalnych” z różnych działów Komisji. Pomogą one regionom opracować regionalne strategie transformacji gospodarczej.

W zależności od szczególnych potrzeb i atutów każdego regionu Komisja będzie zatrudniać ekspertów zewnętrznych, którzy wesprą działania regionów. Mogą to być na przykład eksperci w zakresie instrumentów finansowych, doradcy biznesowi lub naukowcy pracujący nad zaawansowanymi procesami produkcji. Komisja przeznacza do 200 tys. euro na każdy region, aby pokryć koszty zatrudnienia ekspertów zewnętrznych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

2) Dodatkowe wsparcie z Europejskiego Obserwatorium Klastrów i Zmian w Przemyśle, aby pomóc regionom w opracowywaniu polityki klastrowej i skuteczniejszym łączeniu lokalnych przedsiębiorstw, ośrodków badań naukowych i środowiska akademickiego.

3) Nawet do 300 tys. euro z EFRR, aby wspierać wczesne wdrożenie regionalnych strategii transformacji gospodarczej, w zależności od ich postępów w rozwoju.

Zaproszenie jest skierowane w szczególności do regionów w okresie przejściowym i regionów lepiej rozwiniętych (regiony w okresie przejściowym charakteryzują się PKB na mieszkańca wynoszącym między 75 a 90 proc. średniej UE. PKB na mieszkańca w regionach lepiej rozwiniętych wynosi ponad 90 proc. średniej UE). Wybranych zostanie 5 regionów. W zależności od zainteresowania Komisja może powtórzyć zaproszenie, aby wybrać kolejnych 5 regionów, oferując nowy budżet o podobnej wielkości.

Zaproszenie 2: partnerstwa międzyregionalne w celu stworzenia konkurencyjnych łańcuchów wartości w Europie

Celem tego projektu pilotażowego jest komercjalizacja i zwiększenie skali mogących przynieść korzyści projektów międzyregionalnych w sektorach priorytetowych, takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, mobilność oparta na dostępie do internetu, zdrowie i aktywność osób starszych bądź cyberbezpieczeństwo.

Partnerstwa transgraniczne władz regionalnych z co najmniej czterech różnych państw UE, angażujące uniwersytety, ośrodki badań naukowych, klastry i przedsiębiorstwa, mogą złożyć wniosek o wsparcie Komisji w opracowaniu ich projektów i wejściu na nowe rynki.

Od 5 do 10 wybranych partnerstw skorzysta z dostosowanego do potrzeb wsparcia specjalnych zespołów ustanowionych w Komisji, obejmujących ekspertów z kilku działów zajmujących się różną tematyką i ekspertów zewnętrznych. Na rozwój tych partnerstw przeznaczona zostanie kwota 1 miliona euro z EFRR.

Dalsze działania:

Regiony mogą składać wnioski do 31 października 2017 r. Wyniki procedury zostaną ogłoszone na początku grudnia.
 

Więcej informacji:

Inforegio – jak składać wnioski?

Zestawienie informacji – Działania pilotażowe w zakresie inteligentnej specjalizacji

Zestawienie informacji – Czym jest inteligentna specjalizacja?

Komunikat Komisji z lipca 2017 r. – Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów

Lipiec 2017 r. Notatka prasowa – Przyszłe wyzwania: pobudzanie wzrostu gospodarczego napędzanego przez innowacje w regionach UE


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Serwis prasowy Komisji Europejskiej
Data wydarzenia: od 2017-09-29 do 2017-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • energia, energetyka
  • fundusze strukturalne
  • gospodarka
  • nowe technologie
  • ochrona zdrowia
  • rozwój regionalny
  • rynek pracy
  • współpraca z administracją
  • zrównoważony rozwój