Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-27, 16:45
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać do 17 października 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania

Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez „źródła zewnętrzne” należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.

Dopuszczalny czas realizacji projektów:

- w przypadku projektów jednorocznych do 31.12.2017 roku,

- w przypadku projektów dwuletnich do 31.12.2018 roku,

- w przypadku projektów trzyletnich do 31.12.2019 roku.

Priorytetem w konkursie na 2017 rok i lata następne jest realizacja projektów, których celem będą działania na rzecz środowiska seniorów w Szczecinie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród osób do 30 roku życia.

Organizacje, które składają oferty na projekty dwu i trzyletnie zobowiązane są do przedstawienia budżetu całego projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2017-09-27 do 2017-10-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • konkursy interdyscyplinarne
  • rozwój lokalny
  • wspólnoty i społeczności lokalne