Przejdź do treści głównej

Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-26, 17:43
archiwalne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i/lub udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. Oferty należy składać do 16 października 2017 r.

Rodzaj zadania
Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., związanych z digitalizacją materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących szeroko rozumianej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Digitalizacja miałaby na celu poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o różnorakich aspektach życia i działalności społecznej mniejszości narodowych i etnicznych lub odnoszących się do języka regionalnego poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych w postaci cyfrowej, bezpośrednio w toku realizacji zadania lub w jego wyniku.

W tym ostatnim przypadku dopuszcza się sytuację, w której w ramach realizacji zadania materiały archiwalne lub obiekty zabytkowe zostałyby poddane jedynie digitalizacji z zamiarem ich udostępnienia wszystkim zainteresowanym przez Oferenta w najbliższej przyszłości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data wydarzenia: od 2017-09-26 do 2017-10-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • kultura
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • ochrona zabytków