Przejdź do treści głównej

Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa otwarty

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-09-25, 22:12
archiwalne
Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa. Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz transportu zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu.

O programie

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla większości lub wszystkich regionów objętych wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż działania podejmowane jedynie na szczeblu krajowym. W ramach projektów mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe.

Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności) oraz priorytet 3 (Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych).

Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty, nie będą finansowane.

Więcej informacji: www.ewt.gov.pl/strony/.../programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/europa-srodkowa

Nabór wniosków

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym i warunkach trzeciego naboru zawarte są w ogłoszeniu o naborze (tekst w języku angielskim, PDF 3 MB).

Ministerstwo Rozwoju zachęca do zapoznania się z:

Więcej informacji:

Seminarium

MR zaprasza do udziału w krajowym seminarium informacyjnym, które odbędzie się 10 października 2017 r. w Warszawie.

Rejestracja on-line


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-09-25 do 2018-01-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • energia, energetyka
  • gospodarka
  • integracja europejska
  • komunikacja, transport
  • kultura
  • ochrona przyrody
  • rozwój regionalny
  • współpraca międzynarodowa
  • zrównoważony rozwój