Przejdź do treści głównej

Rusza kolejna edycja Funduszu Małych Grantów na projekty poprawiające bezpieczeństwo drogowe

autor(ka): Dorota Olszewska
2017-09-14, 11:01
archiwalne
Fot. www.freeimages.com. Aut. Robert Linder
Po raz kolejny Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dofinansuje lokalne projekty propagujące poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioski można przesyłać do 17 października 2017 roku. W tym roku promowane będą projekty, które skupią się na zagadnieniu prędkości, jako głównej przyczyny wypadków drogowych. Temat konkursu jest zgodny z hasłem IV Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonego.

To już 6. edycja konkursu, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl w dziale Pliki do Pobrania.

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 1 lipca 2018 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 17 października 2017r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem,
  • przesłać wersję elektroniczną drogą mailową,

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2017"

Drogą mailową:

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku w wersji elektronicznej do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 608 622 297


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
Miejsce: Cała Polska , Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, woj. Mazowieckie
Data wydarzenia: od 2017-09-14 do 2017-10-17
Organizator:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Adres:

Mokotowska 14, 00-561 Warszawa-Mokotów, woj. mazowieckie

Tel.:

608622027

E-mail:

info@pbd.org.pl

Www:

http://www.pbd.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • komunikacja, transport