Przejdź do treści głównej

Bydgoszcz. Konkurs dotacyjny: Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej formie żywności

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-13, 16:24
archiwalne
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn: „Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej formie żywności”. Oferty należy składać do 27 września 2017 r.

Rodzaj i forma realizacja zadania

 1. Zadanie konkursowe polega na zabezpieczeniu w żywność m.in. ( makaron, ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, mielonka, klopsiki, cukier, olej) osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
 2. Zadanie ma być realizowane w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 3. Miejsce wykonania zadania: zabezpieczenie w żywność podmiot będzie realizował na terenie Miasta Bydgoszczy

Realizacja zadania obejmuje:

 1. przygotowanie dokumentacji i pomieszczeń do realizacji zadania,
 2. magazynowanie i przechowywanie żywności zgodnie wymogami sanitarnymi,
 3. przewóz żywności z magazynu do punktu wydawania żywności,
 4. wydawanie żywności dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, na podstawie list przygotowanych przez Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
 5. prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 1. zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania,
 2. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD),
 3. przestrzeganie zasad nałożonych Wytycznymi Instytucji zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.

Oferty realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl do 27.09.2017 r. do godz. 12:00. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty „Oświadczam(my), że: ”z podpisami osób reprezentujących organizację oraz załącznikami do oferty należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Konkurs: „Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności”. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9 (I piętro pokój nr 27) lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9 (obowiązuje data wpływu do urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2017 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do ośrodka po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy
Data wydarzenia: od 2017-09-13 do 2017-09-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • polityka społeczna
 • przeciwdziałanie ubóstwu