Przejdź do treści głównej

Łódź. Konkurs dotacyjny: Łódź akademicka - nowy nabór dla środowiska nauki

autor(ka): Maria Nowakowska
2017-09-13, 09:42
archiwalne
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do udziału w nowym naborze w konkursie "Łódź akademicka"*, dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Łodzi, skierowanego do organizacji pozarządowych z obszaru szeroko rozumianej nauki i edukacji. Nabór w konkursie potrwa do 18 września 2017, wnioski grantowe można składać przez generator na stronie Witkac.pl.

O dofinansowanie można się ubiegać w 5 kategoriach:

a. realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online, a także oferty zakładające udział laureatów Nagrody Nobla;

b. zapewnienie czynnego udziału studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;

c. budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako najlepszego miasta do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;

d. realizacja przedsięwzięć z przynajmniej jednym przedstawicielem sektora biznesowego (wymagany list intencyjny lub porozumienie o współpracy), których rezultatem będzie przygotowanie wzorów użytkowych, praw własności intelektualnych lub zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub do Europejskiego Urzędu Patentowego;

e. realizację działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

Kwota pojedynczego grantu: 1 000 – 4 000 zł.

Okres realizacji działań: 1.10.17-15.11.17.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi, które przedstawiamy w załączeniu: http://www.opus.org.pl/projekty/lodz-akademicka/item/1527-lodz-akademicka-nabor-malych-grantow

Niemożliwe jest uzyskanie dofinansowanie na rozwój działań dofinansowanych w pierwszym naborze w ww. konkursie.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa na etapie przygotowania ofert. Prosimy w tej sprawie o kontakt z Marią Nowakowską, .


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Data wydarzenia: od 2017-09-12 do 2017-09-18
Organizator:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Adres:

Plac Wolności 2, 91-415 Łódź, woj. LD

Tel.:

42 231 31 01

Faks:

42 231 31 02

E-mail:

opus@opus.org.pl

Www:

http://www.opus.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • miasto
  • nauka i technika
  • oświata
  • współpraca z uczelniami