Przejdź do treści głównej

Gdańsk. Konkurs dotacyjny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-12, 12:52
archiwalne
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017. Oferty należy składać do 22 września 2017 r.

Cel główny realizacji zadań konkursowych/programu

Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Problemy związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych, w tym Nowych Substancji Psychoaktywnych dotykają znacznej części społeczeństwa, dlatego beneficjentami są mieszkańcy Gdańska, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się z ww. problemami oraz jego konsekwencjami, a także wszyscy zainteresowani tą problematyką, w szczególności:

• dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniem oraz ich rodzice, opiekunowie wychowawcy i nauczyciele,

• osoby dorosłe zagrożone uzależnieniem,

• osoby uzależnione,

• osoby współuzależnione, w tym w szczególności ofiary przemocy,

• osoby zawodowo zajmujące się problematyką uzależnień,

• osoby uzależnione po ukończeniu terapii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gdańska
Data wydarzenia: od 2017-09-12 do 2017-09-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka