Przejdź do treści głównej

Zielona Góra. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-11, 17:54
archiwalne
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2017 roku w ramach projektu „Lepsze jutro” w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferty należy składać do

Rodzaj zadania

1. Zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczyć będzie utworzenia i prowadzenia Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Organizacja pozarządowa w ramach zadania zleconego w projekcie „Lepsze jutro” prowadzić będzie punkty wsparcia dla 122 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Miasta Zielona Góra.

2. Utworzenie i prowadzenie Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).

Oferty należy składać w sekretariacie Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze,ul. Staszica 4, pokój 1.1 w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godziny 13.00.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Zielona Góra
Data wydarzenia: od 2017-09-11 do 2017-09-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • osoby bezrobotne
  • przeciwdziałanie bezrobociu
  • rozwój zawodowy