Przejdź do treści głównej

Konstancin-Jeziorna. Otwarty konkurs ofert: Ochrona środowiska

autor(ka): Patryk Siepsiak
2017-09-01, 14:29
archiwalne
Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty po raz kolejny mogą ubiegać się o wsparcie na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska. Konstanciński magistrat na oferty czeka do 22 września.

Dla kogo?

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma formę wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska.

Na co?

Do rozdysponowania jest 15 tys. zł. Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty wsparcie finansowe mogą otrzymać na realizację poniższych zadań:

  • edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych poprzez organizację szkoleń, warsztatów, prelekcji i happeningów;
  • organizacja konkursów i imprez w zakresie wiedzy przyrodniczej i ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016. poz. 1300), należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4 - kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2017 r., do godz. 14.00.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG przy ul. Warszawskiej 23 (nr tel. 22 201 19 73).


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Strona internetowa
Data wydarzenia: od 2017-09-01 do 2017-09-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • młodzież
  • ochrona przyrody