Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: "Każde dziecko ma talent"

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-30, 17:07
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Każde dziecko ma talent. Oferty należy składać do 20 września 2017 r.

W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

1) wsparciu wychowawczo – pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;

2) odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Zlecanie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. Każde dziecko ma talent środki finansowe do kwoty ogółem: 30 000,00 zł

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które:

a) rozpoczynać się będą od 1 października 2017 r.

b) kończyć się będą w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Miejsce składania dokumentów

  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter - nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego) na adres:

 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn.  Każde dziecko ma talent
Termin załatwienia sprawy     

Termin składania ofert upływa dnia: 20 września 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-08-30 do 2017-09-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • oświata