Przejdź do treści głównej

Opole. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-30, 15:16
archiwalne
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Termin składania ofert oraz potwierdzeń z generatora upływa 15 września 2017 r. godz. 14:00.
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Priorytet III Programu współpracy:

Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans tych rodzin i osób

Cel:

Wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Działanie:

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób i rodzin tego potrzebujących

4. Beneficjenci:

Mieszkańcy Opola, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia bądź innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji lub zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania „Organizacja
i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”:

− 170.000,00 zł

Zbiór ofert tylko za pośrednictwem generatora: www.engo.org.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Opola
Data wydarzenia: od 2017-08-30 do 2017-09-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • rodziny