Przejdź do treści głównej

Nabór w PO WER: Poprawa wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-29, 21:43
archiwalne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17 na realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej. Termin naboru: od 28 września do 21 października 2017 r.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 7.2 i 7.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. W konkursie wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, co najmniej na poziomie 3% całkowitej wartości projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 22 000 000 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 28.09.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 21.10.2017 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z rozdziałem 8 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17.

Pytania i odpowiedzi

Beata Matczuk, tel. 22 461 63 54, adres e-mail:

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej konkurs - www.EFS.mrpips.gov.pl


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2017-09-28 do 2017-10-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • aktywizacja zawodowa
 • antydyskryminacja
 • edukacja
 • ekonomia, rynek pracy
 • integracja społeczna
 • kształcenie ustawiczne
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • polityka społeczna