Przejdź do treści głównej

Poznań. Konkurs dotacyjny: Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-29, 12:11
archiwalne
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 r. Oferty należy składać do 14 września 2017 r.

Nazwa zadania publicznego

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną.

Zadanie adresowane jest do osób, które spełniają niżej wymienione kryteria tj.:

 • mają 70 lat i więcej,
 • zamieszkują w Poznaniu,
 • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która spełnia kryteria wieku i sytuacji życiowej, o których mowa w pozostałych punktach,
 • dysponują niskimi dochodami,
 • są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chorują.

Zakres projektu obejmuje ułatwienie ww. osobom bezpośrednich/osobistych kontaktów z urzędami państwowymi i samorządowymi, specjalistycznymi placówkami medycznymi, w których rozpatrywane są istotne sprawy dla seniora oraz mają swoją siedzibę w granicach administracyjnych Poznania. W projekcie należy zaplanować również możliwość odwiedzin przez seniorów miejsc pochówku osób bliskich. Senior powinien mieć możliwość skorzystania z:

 • bezpłatnej usługi maksymalnie 3 razy w okresie realizacji projektu,
 • wyboru terminu realizacji usługi spośród co najmniej 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 18.00,
 • usługi w systemie przywoławczym w formule „ od drzwi do drzwi”.

Realizator projektu w tym osoby/ podmioty świadczące usługę transportową nie mogą pobierać żadnych opłat od seniorów i/lub od ich opiekunów. Dopuszcza się możliwość organizacji przewozów grupowych.

Załącznikiem do oferty powinien być projekt regulaminu korzystania mieszkańców miasta Poznania z bezpłatnych usług transportowych.

Zlecenie wykonania usług transportowych powinien otrzymać wyłącznie podmiot zatrudniający kierowców posiadających wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia do przewozu osób.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Źródło: Urząd Miasta Poznania
Data wydarzenia: od 2017-08-29 do 2017-09-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • bezpieczeństwo
 • integracja społeczna
 • komunikacja, transport
 • polityka społeczna
 • seniorzy