Przejdź do treści głównej

Łódź. Konkurs dotacyjny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-28, 15:39
archiwalne
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Oferty należy składać do 11 września 2017 r.

Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

 1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: organizacja czasu wolnego dla podopiecznych domów pomocy społecznej oraz zajęć informacyjno - edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla zdrowia wynikających z łączenia alkoholu i leków.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 60.000 zł. Termin realizacji zadania – 1 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

 2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii:

  1. organizacja i prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków i tzw. dopalaczy.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 200.000 zł. Termin realizacji zadania – 1 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

  2. realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie łódzkich szkół.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 100.000 zł. Termin realizacji zadania – 1 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Data wydarzenia: od 2017-08-28 do 2017-09-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • wychowanie