Przejdź do treści głównej

Oferta cenowa na usługi prowadzenia 8 tematów spotkań na 14 jednodniowych organizowanych przez MCPS

autor(ka): Luiza Burba
2017-08-25, 14:54
archiwalne
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług związanych z prowadzeniem 8 bloków tematycznych podczas 14 jednodniowych spotkań/seminariów organizowanych przez MCPS. Termin składania ofert: 04.09.2017r. Więcej informacji: http://www.es.mcps-efs.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług związanych z prowadzeniem 8 bloków tematycznych na 14 jednodniowych seminariów/spotkań organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

  1. Przedmiotem zamówienia części 1 – jest przeprowadzenie panelu dyskusyjnego podczas dwóch seminariów nt. wspierania i inicjowania tworzenia klastrów, porozumień Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu.

Tytuł seminarium: ,,Jak wspierać podmioty wspomagające osoby z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy? Możliwości pozyskiwania środków na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.”

  1. Przedmiotem zamówienia części 2 – jest przeprowadzenie panelu dyskusyjnego podczas dwóch seminariów nt. zakresu rozwoju współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a Podmiotami Ekonomii Społecznej w zakresie usług i produktów ekonomii społecznej.

Tytuł seminarium: ,,Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień powyżej 30 tyś. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.”

  1. Przedmiotem zamówienia części 3 – jest przeprowadzenie panelu dyskusyjnego podczas dwóch seminariów nt. rozwoju współpracy między Podmiotami Ekonomii Społecznej a otoczeniem ekonomii społecznej (biznes, uczelnie, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego itp.).

Tytuł seminarium: ,,Rola ekonomii społecznej we wspieraniu młodzieży usamodzielnianej.

  1. Przedmiotem zamówienia części 4 – jest przeprowadzenie 8 wykładów teoretycznych (po 1h dydaktyczna- 45 min.) dotyczących roli edukacji na rzecz rozwoju solidarnego zatrudnienia w ekonomii społecznej podczas 8 (ośmiu) spotkań podregionalnych na uczelniach wyższych w miejscowościach: Siedlce, Józefów, Płock, Pułtusk, Radom, Ostrołęka, Warszawa (2 spotkania w Warszawie).
  2. Przedmiotem zamówienia części 5 – jest przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji (1 h dydaktyczna - 45 min.) pokazującej funkcjonowanie podmiotu ekonomii społecznej na podstawie już istniejącego PES, podczas 8 (ośmiu) spotkań edukacyjno-informacyjnych na wyższych uczelniach w miejscowościach: Siedlce, Józefów, Płock, Pułtusk, Radom, Ostrołęka, Warszawa – 2 spotkania.

Temat spotkań: - ,,Człowiek w ekonomii społecznej” –przykład funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej z danego podregionu.

 

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej MCPS:
- www.mcps.com.pl (zakładka "Przetargi" -> "Aktualne przetargi": http://mcps.com.pl/przetargi/aktualne-przetargi)
- www.es.mcps-efs.pl (zakładka Aktualności)


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: MCPS
Miejsce: województwo mazowieckie
Data wydarzenia: od 2017-08-25 do 2017-09-04
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22/622-42-32

E-mail:

luiza.burba@mcps-efs.pl

Www:

http://www.es.mcps-efs.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia społeczna