Przejdź do treści głównej

Ruszył II nabór wniosków w ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw

autor(ka): Kazimierz Szepiela
2017-08-21, 15:27
archiwalne
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach II naboru Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Wspieramy inicjatywy społeczne realizowane na terenie Wrocławia kwotami od 1000 do 5000 zł. Nabór trwa do 11 września 2017 r. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną?

Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

Szczególnie czekamy na inicjatywy realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Realizator projektu „Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw”, ogłasza drugi nabór wniosków dla grup nieformalnych, na mikrodotacje finansowane ze środków Gminy Wrocław, na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Kto może starać się o dotację?

Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać we Wrocławiu i/lub uczyć się we Wrocławiu w szkołach ponadgimnazjalnych lub na wyższych uczelniach. Członkami grupy nieformalnej nie mogą być osoby pełniące funkcję w organach statutowych organizacji pozarządowej w dniu składania wniosku.

2. Ile wynosi dotacja?

Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1000 zł.

Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5000 zł.

Limit dostępnych środków w tym naborze: ok. 200000,00 zł

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie miasta Wrocław. Preferowane będą projekty realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lista obiektów dofinansowanych z WBO na stronie https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski

4. Do kiedy trwa nabór?

II nabór trwa od 21 sierpnia 2017 do 11 września 2017 do godziny 17:00 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 11.09.2017r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

5. Czas realizacji projektów?

Projekty można realizować w okresie od 30.09.2017 do 27.11.2017

6. Jak się zgłosić?

a. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.wfmi.pl

b. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3:

ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław

tel. +48 71 359 75 00

tel.+ 48 518 269 682

7. Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) www.sektor3.wroclaw.pl godziny pracy doradców dostępne na stronie www.wfmi.pl lub drogą mailową i telefoniczną pod numerem.

SZCZEGÓŁY ORAZ REGULAMIN DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW ZNAJDZESZ NA STRONIE WWW.WFMI.PL

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław

NIE CZEKAJ, WYPEŁNIJ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Organizator
Miejsce: Centrum Sektor 3, Legnicka 65, 54-205 Wrocław, woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: od 2017-08-21 do 2017-09-11
Organizator:

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Adres:

Legnicka 65, 54-205 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 359 75 00

Faks:

71 359 75 01

E-mail:

biuro@wfmi.pl

Www:

http://www.wfmi.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • dzieci
 • edukacja
 • ekologia
 • kultura
 • młodzież
 • nauka i technika
 • ochrona przyrody
 • ochrona zabytków
 • oświata
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • rozwój lokalny
 • seniorzy
 • sport
 • sztuka
 • tradycja
 • turystyka, podróże
 • wolontariat
 • wypoczynek letni, zimowy