Przejdź do treści głównej

Poznań. Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-11, 16:04
archiwalne
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 65/2017 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2017 roku. Oferty należy składać do 1 września 2017 r.

Opis konkursu:

IV edycja - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowe Centra Sportu

W konkursie mogą brać udział wyłącznie podmioty, które prowadzą szkolenie w piłce ręcznej chłopców i nie otrzymały dofinansowania na powyższe zadanie w terminie 1.07.2017 - 17.12.2017 r.

  1. obecna edycja konkursu dotyczy wyłącznie dyscypliny sportowej: piłka ręczna chłopców
  2. warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach lub rozgrywkach organizowanych przez okręgowe bądź polskie związki sportowe. Wykaz grup treningowych w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz przewidywaną liczbę beneficjentów należy wskazać w punkcie IV.2 oferty;
  3. jeżeli wnioskodawca planuje w roku 2017 udział zawodników w zawodach lub rozgrywkach na szczeblu Mistrzostw Wielkopolski, Mistrzostw Makroregionu i Mistrzostw Polski,
    w punkcie IV.6 oferty przy opisie tego działania należy określić przewidywaną liczbę startujących zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych;
  4. jeżeli wnioskodawca planuje organizację imprez sportowych, w których uczestniczyć będą beneficjenci tego zadania, działanie to powinno być przedstawione w ofercie jako element szkolenia sportowego;
  5. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów;
  6. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania.
  7. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Poznania
Data wydarzenia: od 2017-08-11 do 2017-09-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek