Przejdź do treści głównej

Poznań. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-11, 15:50
archiwalne
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (IX edycja). Oferty należy składać do 28 sierpnia 2017 r.

Opis konkursu:

Zadanie pn. "Profilaktyka uzależnień skierowana do grupy ryzyka, w szczególności do osób bezdomnych - uzależnionych" - łączna wysokość środków na realizację tego zadania wynosi 40 000,00 zł.

Opis zadania:

  1. Zadanie dotyczy pracy z osobami uzależnionymi, w trakcie leczenia uzależnień lub osobami po zakończonych programach leczenia uzależnień, w szczególności z osobami bezdomnymi przebywającymi w hostelach, noclegowniach, a także pracy w środowisku osób bezdomnych uzależnionych nie objętych pomocą systemową (streetworking);
  2. Celem oddziaływań wspierająco-motywujących jest motywowanie do podjęcia leczenia poprzez udział w programie terapeutycznym prowadzonym przez placówki leczenia uzależnień, wsparcie w procesie trzeźwienia, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwijanie umiejętności społecznych;
  3. Celem oddziaływań rehabilitacyjnych jest przywrócenie zdolności do samodzielnego życia społecznego (wyrobienie dokumentów, znalezienie mieszkania, pracy) poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej i/lub wsparcie pracownika socjalnego;
  4. Celem zadania jest również prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu uzależnień.
  5. Zadanie może być realizowane poprzez grupy wsparcia, konsultacje indywidualne z psychologiem i/lub terapeutą uzależnień i/lub pracownikiem socjalnym;
  6. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców miasta Poznania.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl w terminie do 28 sierpnia 2017 roku.

Wygenerowane w systemie witkac.pl, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione należy złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania mieszczącej się przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku, do godziny 15.30.

W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Poznania
Data wydarzenia: od 2017-08-11 do 2017-08-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby bezdomne
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka