Przejdź do treści głównej

Co nowego w programie Brandenburgia - Polska

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-10, 21:51
31 lipca 2017 r. zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Brandenburgia - Polska. Wpłynęło osiem wniosków, a wnioskowane wsparcie to 18,2 mln euro. Wnioskodawcy składali projekty w temacie Transport i mobilność. Już 31 sierpnia rozpocznie się kolejny nabór wniosków. Tym razem prawie 3,5 mln euro przeznaczono na integrację mieszkańców i współpracę administracji.

Transport i mobilność

Proponowane przedsięwzięcia obejmują modernizację istniejących i budowę nowych połączeń komunikacyjnych. Ich celem jest także opracowanie przyjaznych środowisku rozwiązań w transporcie.

"Modernizacja infrastruktury drogowej i lepsza wspólna oferta komunikacji publicznej przyczynią się do skrócenia czasu podróży na pograniczu. Skorzystają z tego mieszkańcy, przedsiębiorcy działający w regionie oraz turyści" - powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków. Komitet Monitorujący dokona wyboru projektów do dofinansowania jeszcze w tym roku.
 

Integracja mieszkańców i współpraca administracji

Już 31 sierpnia 2017 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków. Tym razem prawie 3,5 mln euro przeznaczono na integrację mieszkańców i współpracę administracji.

Ze środków będą mogły skorzystać m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, ich stowarzyszenia oraz jednostki państwowe i samorządowe zapewniające usługi publiczne. Mogą aplikować także jednostki naukowe i edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe non-profit.

"Wspólne projekty mogą składać instytucje z obydwu krajów: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, szpitale i uczelnie medyczne. Czekamy także na przedsięwzięcia izb gospodarczych czy instytucji działających w obszarze kultury lub sportu. Zachęcam do zgłaszania pomysłów, które zwiększą potencjał instytucji, stworzą nowe usługi, czy pozwolą na przygotowywanie rozwiązań, które w przyszłości będzie można wykorzystywać i powielać także w innych regionach" - dodał wiceminister Adam Hamryszczak.
 

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: www.ewt.gov.pl


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • fundusze strukturalne
  • integracja europejska
  • integracja społeczna
  • komunikacja, transport
  • rozwój regionalny
  • współpraca międzynarodowa
  • współpraca z administracją