Przejdź do treści głównej

Białystok. Konkurs dotacyjny dla NGO "Projekty z zakresu edukacji ekologicznej"

autor(ka): Tomasz Czubaty
2017-08-10, 11:34
archiwalne
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. pn. "Projekty z zakresu edukacji ekologicznej". Oferty należy składać do 4 września 2017 r. Pula środków 50071,50 zł.

Projekty z zakresu edukacji ekologicznej:

1. Działania mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (10071,50 zł).

Istotą realizowanego działania winno być połączenie edukacji ekologicznej z praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Edukacja mieszkańców powinna być realizowana na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Metody i sposoby edukacji mogą być wielorakie, od konkursów, gier terenowych, zajęć, kampanii i konferencji w szczególności o charakterze otwartym.

Adresaci: osoby dorosłe zamieszkujące na terenie Białegostoku.

2. Działania na rzecz popularyzacji odnawialnych źródeł energii (15000 zł)

Promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny. Odbiorcy projektu nabędą umiejętność scharakteryzowania odnawialnych źródeł energii oraz wykażą się znajomością zasady ich działania.

Adresaci: osoby dorosłe zamieszkujące na terenie Białegostoku.

3. Działanie w zakresie ograniczania niskiej emisji (25000 zł)

Promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny. Odbiorcy zadania nabędą wiedzę dotyczącą zagadnienia niskiej emisji, poznają zasady ochrony powietrza oraz zwiększą świadomość związaną z korzystaniem ze źródeł niskoemisyjnych.

Adresaci: osoby dorosłe zamieszkujące na terenie Białegostoku.

Uwaga!

1. Działania nie mogą być realizowane w placówkach oświatowych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w tym szkoleniu nauczycieli. 2. Przewidywane wysokości środków na poszczególne działania wskazane w § 1 mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach ogólnej wartości całego zadania publicznego w przypadku, gdy Komisja konkursowa uzna to za zasadne.

 

 


Kontakt: 858696528


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Miejsce: I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-103 Białystok, woj. podlaskie
Data wydarzenia: od 2017-08-10 do 2017-09-04
Organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska

Adres:

I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-103 Białystok, woj. podlaskie

Tel.:

858696528

E-mail:

dos@bialystok.pl

Www:

http://www.bialystok.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • energia, energetyka
  • ochrona przyrody
  • powietrze