Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkursy dotacyjne: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-08, 10:45
archiwalne
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na utworzeniu i prowadzeniu klubów samopomocy. Oferty należy składać do 28 sierpnia 2017 r.

Konkursy ogłoszno w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszone konkursy:

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”
  2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2017-08-08 do 2017-08-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • rodziny
  • seniorzy